زندگینامه

دکتر محمدرضا شمس اردکانیدکتر محمد رضا شمس اردکانی در سال 1339 در خانواده ای فرهنگی در اردکان متولد شد او تحصیلات دوران ابتدائی خود را در آن شهر به پایان رساند و سپس به همراه خانواده عازم اصفهان شد. دوران دبیرستان را در اصفهان سپری و سپس وارد دانشکده داروسازی شد. وی در سال 1366 از دانشکده داروسازی اصفهان فارغ التحصیل گردید. پس از فارغ التحصیلی عازم کرمان شد تا در آنجا دانشکده داروسازی را تاسیس نماید و تا سال 1369 در دانشکده علوم پزشکی کرمان مشغول به کار بود و در همان سال عازم کشورهای کانادا و انگلستان برای ادامه تحصیل شد و در سال 1374 به وطن بازگشت و در دانشکده داروسازی اصفهان مشغول به کار گردید. در سال 1379 از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به دانشگاه علوم پزشکی تهران منتقل و در حال حاضر به عنوان استاد دانشکده داروسازی ورئیس دانشکده طب سنتي مشغول به کار می باشد و در طی سالها فعالیت آموزشي و پژوهشي مقالات علمي به زبان فارسي و انگلیسی و تالیف کتاب را در کارنامه خود اندوخته است .

دکتر شمس اردکانی سمت هایی چون عضو وابسته فرهنگستان علوم، رئیس انجمن متخصصین علوم داروئی، رئیس انجمن متخصصین فارماکوگنوژی، قائم مقام فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، دبیر دبیر خانه مشترک فرهنگستانهای جمهوری اسلامی ایران و دبیر کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران و همچنین رئیس مرکز فرهنگ، آداب و میراث پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را در پیشینه اجرائی خود دارد.